Informatie: Onze website maakt gebruik van cookies om service te leveren overeenkomstig met het Privacybeleid. Je kan de voorwaarden van het bewaren van cookies in jouw browser zelf bepalen.

Disclaimer

  • De verkoper is niet aansprakelijk voor een niet-uitvoering of een niet behoorlijke uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle.
  • Voor alle resultaat dat voortvloeit uit de niet in naleving van deze regelingen door de Besteller ingediende Bestelling of uit het invoeren van onjuiste gegevens in de registratieformulier van de winkel - is de Koper aansprakelijk.
  • Fotografieën van de producten die in de winkel MaxBeads.nl zijn geplaatst, kunnen, vanwege technische redenen, geen noemenswaard verschillen laten zien van het feitelijke aanzien van de producten.
  • De verkoper tracht de producten van de beste kwaliteit aan te bieden. Door de winkel aangeboden producten kunnen nikkel of lood bevatten (vooral halffabrikaten). Personen met allergieën voor bovengenoemde substanties zouden van onze producten geen gebruik maken.
  • Door de winkel aangeboden producten zijn geen speeldingen en zouden door kinderen niet worden gebruikt.
  • Door de Verkoper aangeboden Waren die blootgesteld worden aan zon, lucht of water, kunnen hun fysieke en chemische eigenschappen verliezen (o.a. kleur, vorm). Waren kunnen ook met andere substanties of materialen (bv. weefsels) reacties aangaan, daarom kunnen onze producten in bepaalde gevallen niet worden gebruikt. Personen die twijfelen of onze producten in een bepaalde doelstelling kunnen worden gebruikt, worden verzoekt om voor de aankoop daarvan met de Verkoper contact op te nemen.